CƯ SAN 01/2019 – Chia sẻ của bạn Chí Nguyện

Chuyến đi lần này đọng lại trong mình nhiều cảm xúc nên muốn chia sẻ với mọi người trước khi khép lại năm cũ.